Thông tin liên hệ:

HERS CENTER – Clinic & Healthy, Mommy & Spa

Địa chỉ: 40 Mạc Đĩnh Chi, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 0706 066 088